İLAHİ MESAJ VE PEYGAMBERLER

İLAHİ MESAJ VE PEYGAMBERLER
İnsanlık binlerce yıllık geçmişinden bugüne varoluşunu anlamaya, yaşadığı dünyayı ve evreni algılamaya yönelmiştir. İnandıklarını, inanmadıklarını sorgularken, bilinmezlikler içinde bocalamaktadır. Her insan topluluğu; inanç sistemine yönelmiş, bazen inançlarını yenilemiş bazen de geleneksel kabullerine devam etmiştir.

 

İnsanoğlu geçmişte olduğu gibi bugün de farklı inançlarla düşünmekte, yaşamakta, inandığının başkalarınca da kabul edilmesi mücadelesini vermektedir.

 

ABD`deki Pew Araştırma Merkezi`nin Din ve Kamu Yaşamı Forumunun, "2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı" raporuna göre; Dünya nüfusunun yüzde 32`si Hıristiyan, yüzde 23`ü Müslüman, yüzde 15`i Hindu, yüzde 7,1`i Budist, yüzde 6 geleneksel dinler, yüzde 0,2`si Musevi, yüzde 16,3`ü dine inanmayanlar oluşturuyor.

 

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet; Ortadoğu merkezli Mitolojik inanılan gerçekliktir.

 

Üç din’in de temeli; tek tanrıya inanmak ve Tanrı’nın görevlendirdiği elçisini kabul etmektir.

Üç din’in peygamberleri de; Ortadoğu’da Filistin, Mısır ve Arabistan’da yaşayan halklara peygamber-krallık da yapmışlardır.

 

Üç din’in kutsal kitabı Tevrat, İncil ve Kur’an’da yer alan ve kabul edilen peygamberlerin geliş sırası ve bulundukları bölgeler, bazı farklı görüşlere göre benimsenmiştir.

 

Hz. Adem: ilk insan ilk peygamber. Arabistan.

Hz. Şit : Adem’in oğlu. Arabistan.

Hz. İdris Şit`in torunu. Filistin.

Hz. Nuh; Oğlu Yam yani Ken`an iman etmedi. (MÖ. 2900) Sümerler. Mezopotamya-Türkiye.

Hz. Hud; Nuh soyundan. Yemen. Ad kavmi.

Hz. Salih; Nuh soyundan. Şam ile Hicaz arasında Semud kavmi. Arabistan.

Hz. İbrahim; Nuh`un soyundan olan Terah`ın (Azer) oğlu. (MÖ. 2000). Mezopotamya.

Hz. İsmail; İbrahim’in oğlu. Arabistan.

Hz. İshak; İbrahim’in oğlu. Mısır-Filistin.

Hz. Lut; İbrahim’in kardeşi Haran`ın oğlu. Eşi inanmadı. Filistin Sedom.

Hz.Yakup; İshak`ın oğlu, İbrahim`in torunu. Mısır.

Hz.Yusuf; Yakup`un oğlu, İshak`ın da torunu. Mısır.

Hz. Eyyub; İshak’ın torunu. Eyyub’un annesi Lut’un kızı. Havran.

Hz. Zülkifl; Eyyub’un oğlu. Filistin.

Hz. Suayb; Annesi, Lut’un kızı Mikail`dir. Musa’nın kayınpederidir. Hicaz-Filistin.

Hz. Musa; Yakub soyundan. Şuayb’ın kızı Safura ile evli. (MÖ. 1250-1200). Mısır-Filistin.

Hz. Harun: Musa`nın kardeşi. Filistin.

Hz. Hızır: Zulkarneyn’in teyzesinin oğlu. Her yıl, İlyas’la buluştukları da, rivayet edilir.

Hz. Yuşa: Yusuf, Yakub, İshak, İbrahim soyundan. Filistin-Anadolu.

Hz. Kalip Bin Yüfenna; Musa’nın kız kardeşi Meryem`in eşi. Filistin.

Hz. Hızkıl: Nuri’nin oğlu. Filistin.

Hz. İlyas: Harun soyundan. Şam-Filistin.

Hz. Elyesa; İlyas`ın amcasının oğlu. İbrahim soyundan. Filistin.

Hz. Yunus; Yakub soyundan. Asur başkenti Ninova-Musul.

Hz. Şemûyel: Harun’un soyundan.

Hz. Davut; Yakub soyundan. (İ.Ö. 970-931).  Filistin

Hz. Süleyman; Davud’un oğlu. Filistin.

Hz. Lokman; Eyyub`un kızkardeşinin oğlu. Köle. Davud devrinde yaşamıştır. Mısır.

Hz. Şâ`yâ: Emus veya Emsıya oğlu.

Hz. İrmiya: Yakub soyundan. Filistin.

Hz. Danyal: Süleyman soyundan. Filistin.

Hz. Uzeyr: Harun soyundan. Filistin.

Hz. Zülkarneyn: İbrahim zamanında yaşamış.

Hz. Zekeriya; Süleyman soyundan. Filistin.

Hz. Yahya; Zekeriya`nın oğlu. İsa`nın annesi ile Zekeriya akraba. Filistin.

Hz. İsa: babasız dünyaya gelmiştir. Annesi Süleyman soyundan. (Miladi 0) Kudüs.

Hz. Muhammed: İsmail ve İbrahim soyundan. Amcası inanmadı. (MS 571-632) Arabistan.

 

Günün sözü; akıl ve bilimle insanlık dünya ve evreni algılamaya, anlamaya devam edecektir.
Diğer Yazıları

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 904


Editör`den Size - Özel Haberler