• Ana Sayfa
  • »
  • HİZMETE AMÂDE YENİ TÜRKİYE

HİZMETE AMÂDE YENİ TÜRKİYE

HİZMETE AMÂDE YENİ TÜRKİYE

10 Ağustos` ta, Türkiye`ye yeni bir cumhurbaşkanı ve onun önüne yeni bir sivil anayasa yapma iradesi koydular.
YCHP`de Genel Başkan adayı Muharrem İnce, yeni Türkiye`yi "Bir hırsız, bir çapsız ve arsızlar ordusu" diye tanımlıyor. 

*
Bu tarihten başlayarak yeni anayasanın yapılacağı güne,ardından Yeni Türkiye sürecinde Recep Tayyip Erdoğan figürüne,
Avrasya`nın değişen sosyolojisi çerçevesinde çıkacak mezhepsel ve etnik kimliklerin ulusal ya da bölgesel çatışmalara neden olması ya da olmaması için milliyetçi değil çoğunlukçu,
Siyasal islama açık, yargı ve askeri vesayete bağlı olmayan güçlü parlamenter sistemi çekip çevirmek üzere otoriter bir karakter çizdiler. 

*
Anayasa`ya ise üst kimlik örtülü olarak "İslam Milleti" olacağı için  "Türk Milleti" de değil, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı"na işaret eden, 
Cumhuriyetin niteliğinde Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ve Atatürk`ün inkilâp ve ilkeleri doğrultusu ile ilgili herhangi bir  bir hükmü içermeyecek bir profili belirlediler.

*
AKP hükümetine de;Türkiye`nin Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı kazandığı  Bağımsızlık Savaşı ve mazlum İslam ülkelerine örnek oluşu,
Aklın ve ilmin rehberliğinde vicdan ve düşünce özgürlüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarılması,
Tam bağımsız,ulusal birlik ve bütünlükle söz ve karar sahipliği,
Millet egemenliğinde huzur ve refah için toplumun temel kurumlarından devletin rejimi ve işleyişinde oluşturulan sistematikte  millete ve insanlığa adanmış özgür bireyler olmak hedefi değil;
Yerine ulusal-milliyetçi gibi esaslarıyla belirlenen bir devletin olamayacağı,siyaseten bu hakimiyetin müslüman halklar tarafından kullanılacağı düşüncesi giydirildi.

*
Ya da Ahmet Davutoğlu`nun "Sömürgecilik, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem arka arkaya yaşandı.Sömürge döneminden önce etnik ayrımların fazla yaşanmadığı bölge yapısı bulunuyordu, sömürgecilik birlikteliği parçaladı. Öyle bir sınır yapılanması oldu ki sömürge devletleri nerede başlıyor ve nerede bitiyorsa, ulus devlet yapıları da ona göre şekillenmeye başladı. Sömürge devrinin bir mantığı oluştu; Türkler Araplara, Araplar Türklere karşı`` felsefesi,
"Türkiye olarak bundan sonra Ortadoğu`da değişim dalgasını yöneteceğiz. Zihnimizde nasıl yeni bir Türkiye iddiası varsa,yeni bir Ortadoğu iddiası da var "iddiasını yüklediler.

*
Davutoğlu bu iddiayı ,"Hiç kimseyle savaşmadan, hiç kimseyi düşman ilan etmeden, hiçbir sınıra saygısızlık yapmadan, tekrar Saraybosna`yı Şam`a, Bingazi`yi Erzurum`a, Batum`a bağlayacağız. Bizim gücümüzün kaynağı bu. Size şimdi apayrı ülkeler gibi gelebilir ama, bundan 110 yıl önce Yemen ile Üsküp aynı ülkenin parçalarıydılar. Ya da Erzurum ile Bingazi.
Bunu dediğimizde, bize `yeni Osmanlıcı` diyorlar. Bütün Avrupa`yı birleştirenler, yeni Romacı olmuyor. Ortadoğu coğrafyasını birleştirenler yeni Osmanlıcı oluyor. Osmanlı`yla, Selçuklu`yla, Artuklu`yla, Eyyubi`yle anılmak şereftir" ifadesiyle açıklıyor.

*
Bu formatıyla Yeni Türkiye, ABD`nin Arap Baharı sürecinde İslam ülkelerinin yapıları ve sorunlarını aşma kapasiteleri doğrultusunda ekonomik ve sosyo-politik değişkenlerinin birbiriyle etkileştirilmesi ve İslami kurguyla  ekonomilerinin yutulması sürecinde başladı.
Ne ki,bugün bu süreç İsrail-Filistin merkezinden tüm Ortadoğu`nun etnik ve mezhepsel ayrışması ve bölgenin Sünni-Şii ekseninde bölünmesiyle iflas etmiştir,yaratılan kaos sahipsizdir ve hertaraf  kan gölüdür. 

*
Aynı zamanda başlayan,Rusya`nın Çin ile birlikte Asya`da hegemonya ve güç siyasetine dayalı eski dünya güvenlik anlayışı yerine karşılıklı güvene, yarara, eşitliğe ve eşgüdüme dayalı  sürdürülebilir yeni bir güvenlik anlayışını geliştirmeleri mücadelesi ise hâlâ sürüyor.
Ukrayna`nın Baltık`tan, Karadeniz, Hazar,Ortadoğu`ya kadar olan bölgedeki rolü  ABD-Rusya arasındaki güç dengesini  yeniden oluşturmaya-yazıyor.

*
Bu yeni dünyadır;ABD ve AB Soğuk Savaş zihniyetiyle Asya ve Avrasya`da aleyhine değişen bu mekanizmaya meydan okumak üzere Rusya`ya ardarda ekonomik,siyasi ve askeri yaptırım paketleri açıyor.
Bir yandan da Suriye ve Irak`ta mezhepler ve etnik güçler üzerinde uyguladığı politikalarla Rusya`nın bölgedeki jeopolitiğini yıkmaya çalışıyor.

*
Yeni Türkiye`nin varoluş nedeni Karadeniz,Hazar ve Ortadoğu`da ABD ve AB`nin aleyhine değişen mekanizmada  İslam faktörünü daha da geliştirmenin hizmetinde olmaktır.
Birincisi,ilgili ülkelerde üretim ve milli gelir artışını teşvik eden ekspansiyonist politikalar ile yayılmacılığın peşinde olacaktır.  
İkincisi,İslâm ülkesinin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Başbakanlığa bağlı kurulan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansıyla,
İslâmcı bir medeniyeti kurma iddiasında Türk Dış politikasının bazen ekonomik,bazen ilişkide olduğu halklarla ya da ülkelerle bağlantılarını güçlendirmek, bazen yeni nufuz alanları açmak görevinde beşinci kol faaliyeti yapacaktır.
Üçüncüsü, gerekli  istihbaratı temin etmesi halinde güçlü TSK`yı da bu kapsama almak gerekiyor... 

*
Nitekim Rusya`nın, Nisan`da, Türkiye Başbakanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev`in Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Projesi`yle (TANAP) somutlaşan,
Son derecede stratejik önemi olan enerji projelerinin küresel pazarların himayesine,işbirliği ve güvenlik ağına katmalarını,
Bu suretle,ABD`nin "Hazar Havzasının Enerji Kalkınması Projesi"ne  fiilen destek verilmesiyle Rusya`nın bölgedeki jeopolitiğini yıkıma uğratılmaya çalışıldığını unutmadığını düşünmek gerekiyor.

*
Kafkasya,Hazar,Orta Doğu ve Orta Asya`da güçlü ve otoriter Rusya Devlet Başkanı V.Putin`e karşı,
Güçlü ve otoriter Yeni Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yavaş-yavaş yerini almaktadır.

*
Ama Başkan Putin,"Batı ültimatom ve yaptırımlar dili kullanıyor. Devlet egemenliği kavramı aşındırılıyor. Neden istenmeyen rejimler, bağımsız politika yürüten veya başkalarının çıkarları yolunda duran ülkeler istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor, anlayamıyoruz. Bu tür çabalar gizli servisler, sivil toplum kuruluşları ve sözde yumuşak güç mekanizmalarıyla yapılıyor.Görünüşe bakılırsa tüm bunlar, bazı ülkelerde demokrasi olarak kabul ediliyor ama umarız, bizim ulusal meşru çıkarlarımız dikkate alınır, kimse bizim işlerimize karışmaz. Biz bu meydan okumalara uygun bir şekilde tepki veririz" diyor.

*
YCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay öncesi partisinde muhalefet bayrağı çeken "Yurtta Barış,Dünyada Barış" ilkeli  Kemalist milletvekillerinden sıkıntıdadır "Bu arkadaşları partiye getirmekle hata etmişim" pişmanlığını yaşıyor...

Diğer Yazıları

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 768


Editör`den Size - Özel Haberler