Zeytinler, bugün masamızdan TBMM’ye taşınıyor

Zeytinler, bugün masamızdan TBMM’ye taşınıyor

Meclis değişikliği onaylarsa, zeytinlik alanlar yatırıma açılacak 06.06.2017 00:00

“Zeytin Koruma Kanunu”nda yapılması öngörülen ve zeytinlik alanların yatırıma açılmasına neden olacak değişiklik önerisi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Söz konusu değişikliği öngören tasarı ile zeytinler masalarımızdan, gündemin en üst sırasına taşındı. Zeytin ihracatında 85 milyon dolarlık geliri bulunan Türkiye’nin zenginliği zeytinlikleri tehlikeye atan söz konusu yasa tasarısının bugün kabul edilmesi durumunda zeytinlik sahalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izni ile yatırım yapılabilecek.

 

Tam adı “Zeytinliklerin Korunması ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” olan 3573 sayılı kanunda yapılması öngörülen ve zeytinlikleri tehlikeye atacak değişiklik; zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası haricinde toz ve duman çıkaran, kimyevi atık bırakan herhangi bir tesisin yapılmasına dair kesin yasağı kaldırıyor. “Alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından” izin verilebileceğini söylüyor. Bir başka deyişle zeytinlik alanlara ya da hemen yanına toz ve duman çıkaran, kimyevi atık bırakan tesislerin yapılmasının önünü açıyor.

 

Zeytinlik alanların, söz konusu tesislerin inşası için yok edilmesinin yanısıra hemen yanına termik santral, maden gibi endüstri tesislerinin inşa edilmesinin tehlikelerine de dikkat çeken Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, “Bu tesislerin neden olduğu hava kirliliği zeytin ağaçlarında ağır metal birikmesine ve bu ağır metallerin besin zincirine katılarak zeytinlerle birlikte insanların da sağlığını tehdit etmesine neden olacaktır” diye konuştu.

 

Tarımsal alanların tarım dışı amaçla kullanımı için getirilen yasal düzenlemenin aynısının zeytinlik alanlar için uygulanmasını öngören yasa tasarısında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekliliği” ise zeytinlik alanların korunmasını sağlayacak bir şart değil. Avukat Bayram, söz konusu yatırımcıların bu ‘şart’ı nasıl kolaylıkla aşabileceklerini ise şöyle anlattı; “Yatırımcı çoğu zaman, ‘ÇED Raporu’nda bu konuya ilişkin gerekli izinler de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan temin edilecektir’ gibi basit bir taahhüt ile ÇED Raporu’nu alabilir ve anında yatırıma başlayabilir. Bu tasarı, zeytin ağaçlarını kesmenin yasal kılıfıdır. ”  

 

Türkiye’nin, 2023 hedeflerinde zeytin üretiminde dünya ikincisi olmayı hedeflediğini hatırlatan Avukat Bayram, “Yasa tasarısına bugün oy verecek her siyasi parti vekilini aramalı ve birey olarak bu tasarıya karşı çıktığımızı belirtmeliyiz” dedi.

MEVCUT ZEYTİN KORUMA KANUNU DÜZENLEMELERİ

TBMM’YE SEVK EDİLEN ZEYTİN KORUMA KANUNU’NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TASARI DÜZENLEMELERİ

20. Madde:

 

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyavi atık bırakan, toz ve duman çıkarak tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işetmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının %10’unu geçemez. Bu sahalarda zeytin ağaçlarının sökülmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görünmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.”

 

 

Tasarı’nın 4. Maddesi:

 

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarak tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işetmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir. Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile 18 Nisan 2006 tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nda belirtilen tarımsal işlemlerin yapımı ve işletilmesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine tabiidir.

 

Birinci fıkra kapsamında yatırımları yapanlar, bu faaliyetlerini iznin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalara zarar vermeyecek şekilde yürütmekle, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdür. Kurul, zeytinlik sahası bulunan her ilde valinin başkanlığında, Bilim, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ildeki üst düzey temsilcileri ile ziraat enstitüsünden bir üye olmak üzere toplam 9 üyedir. Kurulun sekreterya hizmetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütür. Kurul en az 5 üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır.

 

Kurul yatırımın taleplerine ilişkin görüş bildirmekle zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanımına yönelik inceleme, değerlendirme ve işletmenin yapılması, ülke çapında ve yerel ölçekli yatırım planlarının uyumunun denetlenmesi, ortaya çıkan olumsuzlukların belirlenmesi ve bununla ilgili sorunların çözümüne yönelik önlemlerin alımı görevlerini yerine getirir.

 

Yatırım talep eden kurul ve kuruluş yatırım talebi ile yatırıma ilişkin fizibilite raporunu kurula sunar. Kurul yatırım talepleri ile birlikte kararları 1 aylık süre içinde alır.

Birinci fıkra uyarınca izin verilen yatırım sahalarında bulunan zeytin sahaları hariç zeytincilik sahaları daraltılamaz. Bu sahalarda zeytin ağaçlarının sökülmesi, Gıdai Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın fenni gerekçeye dayalıdır. Bu iznin verilmesinde, Bakanlık’a bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görünmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenlere veya sökenlere dört bin Türk Lİrası ceza verilir”

 

Zeytinlik sahalarda yapılacak yatırımlar ile kurulun oluşumu ve çalşlmalarına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yönetmelikle belirlenir.


 


Etiketler: Zeytinler -bugün -masamızdan -TBMM’ye -taşınıyor

Diğer Türkiyeden haberleri

  • PAYLAŞ
rn

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

Editör`den Size - Özel Haberler
 
Tüm Kategoriler
 

Efehaber09.com Sitemizde yayınlanmasını istediğiniz:

reklam (1 aylık ücretsiz),
haber,

doğum-ölüm ilanı,
evlenme duyuruları,
arkadaş ve sevdiklerinize mesajlar ile
size ait şiir, yazı, resim ve videolarınızı
ÜCRETSİZ OLARAK

efehaber09@gmail.com e posta adresimize gönderebilirsiniz.